HRAcí DEskové Centrum se zapojuje do mnoha výzev a projektu. 
V současné době realizujeme projekt Příměstské tábory v Legii a Šablony pro neziskové organizace. Centrum také pravidelně čerpá z dotační podpory Města Hradce nad Moravicí. 

 

Příměstské tábory Legie 2019 – 2020, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010369   

Projekt je realizován za finanční podpory EU, ESF, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt podporuje rodiče dětí školního a předškolního věku, čímž reaguje na potřebu pracujících rodičů zajistit své děti v období školních prázdnin. Projekt je zaměřen na podporu prorodinných opatření, čímž se usnadní rodičům zapojení do pracovního procesu. Tábory jsou určené pro děti ve věku od 5 do 15let. Na realizaci se podílí spolek HRAcí DEskové Centrum Legie, který realizuje tábory na území města Hradec nad Moravicí a spolek Za Opavu, který realizuje tábory v obci Lhota u Opavy.

realizace: 1.6.2019 – 31.7.2020

 

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013316

Realizátorem je Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, Legie je partnerem projektu

Projekt je realizován za finanční podpory EU, ESF, Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

realizace: 1.9.2019 – 31.8.2022

 

Dotační program města Hradec nad Moravicí

HRAcí DEskové Centrum čerpá dotační podporu na celoroční činnosti spolkové činnosti. 

realizace: 1.1.2019 – 31.12.2019