Dotační podpory

  • Home
  • Dotační podpory

Děkujeme!

Dotační podpory – projekty

HRAcí DEskové Centrum se zapojuje do mnoha výzev a projektu. 
V současné době realizujeme projekt Příměstské tábory v Legii a Šablony pro neziskové organizace. Centrum také pravidelně čerpá z dotační podpory Města Hradce nad Moravicí. 

 

Příměstské tábory Legie 2019 – 2020, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010369   

Projekt je realizován za finanční podpory EU, ESF, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt podporuje rodiče dětí školního a předškolního věku, čímž reaguje na potřebu pracujících rodičů zajistit své děti v období školních prázdnin. Projekt je zaměřen na podporu prorodinných opatření, čímž se usnadní rodičům zapojení do pracovního procesu. Tábory jsou určené pro děti ve věku od 5 do 15let. Na realizaci se podílí spolek HRAcí DEskové Centrum Legie, který realizuje tábory na území města Hradec nad Moravicí a spolek Za Opavu, který realizuje tábory v obci Lhota u Opavy.

realizace: 1.6.2019 – 31.7.2020

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013316

Realizátorem je Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, Legie je partnerem projektu

Projekt je realizován za finanční podpory EU, ESF, Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

realizace: 1.9.2019 – 28.2.2023

Příměstské tábory Legie 2021 – 2022, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014104 

Projekt je realizován za finanční podpory EU, ESF, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Projekt podporuje rodiče dětí školního a předškolního věku, čímž reaguje na potřebu pracujících rodičů zajistit své děti v období školních prázdnin. Projekt je zaměřen na podporu prorodinných opatření, čímž se usnadní rodičům zapojení do pracovního procesu. Tábory jsou určené pro děti ve věku od 5 do 15let.

realizace: 1.2.2021 – 31.8.2022

Dotační program Města Hradec nad Moravicí

  • Podpora města na celoroční provoz

Realizace: 1.1.2020 – 31.12.2020

Realizace: 1.1.2021 – 31.12.2021

Realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022